วิกฤตการณ์โคโรน่าไวรัส: เหตุใดจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะเริ่มแคมเปญ SEO ตั้งแต่ตอนนี้และภายหลัง [Infographics]

Coronavirus Crisis: Why is it a Good Idea to Start SEO Campaign Now vs Later

SEO is all about long-term strategy. Now is a good time to start your SEO campaign by improving the overall quality of your website both technical and content. This will mean instant visibility when the crisis is over. With people spending so much time online, this is also an excellent opportunity to focus your effort on building brand equity by engaging with consumers and providing them with quality SEO-optimised content

With the travel industry hit badly with the outbreak, the e-commerce industry has seen a massive increase in online orders as people avoid person-to-person contact of in-store retail. During this time, it is crucial that your e-commerce website is working properly and all your product pages are accessible and indexable by Google to ensure higher visibility in Google SERP.

Click here for a FREE SEO Audit

เรื่องก่อนหน้า
วิธีปรับเปลี่ยนการตลาดโรงแรมของคุณในช่วงวิกฤต COVID-19
ประโยชน์ของ AMP (Accelerated Mobile Pages)
เรื่องถัดไป

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ