Yves Rocher

ความลับของฉัน
หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

Yves Rocher ได้แต่งตั้ง Mediatropy เพื่อสร้างการรับรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกของแบรนด์ในเอเชียในหมู่ผู้หญิงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อายุ 20 ถึง 40 ปี